maatschappijleer 2

examen 2017 tijdvak II
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2017 tijdvak I
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2016 tijdvak II
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2016 tijdvak I
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2015 tijdvak II
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2015 tijdvak I
vragenboekje

bronnenboekje

normering

omzettingstabel


examen 2014 tijdvak II
opgaven

tekstboekje

normering

omzettingstabel


examen 2014 tijdvak I
opgaven

tekstboekje

normering

omzettingstabel


examen 2013 tijdvak II
opgaven

tekstboekje

normering

omzettingstabel


examen 2013 tijdvak I
opgaven

tekstboekje

errata

normering

omzettingstabel


examen 2012 tijdvak II
opgaven

bronnen

 

normering

omzettingstabel


examen 2012 tijdvak I
opgaven

tekstboekje

 

normering

omzettingstabel


examen 2011 tijdvak II
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Jeugdwerkloosheid

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2011 tijdvak I
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Overlast door coffeeshops

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2010 tijdvak II
hele examen

1    Politiek en beleid

2    Criminaliteit en rechtsstaat

3    Nederlanders worden te dik

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2010 tijdvak I
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Het fileprobleem

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2009 tijdvak I
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Seksualisering van de maatschappij

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2008 tijdvak I
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Alcoholgebruik onder jongeren

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2007 tijdvak I
hele examen

1    Criminaliteit en rechtsstaat

2    Politiek en beleid

3    Alcoholgebruik onder jongeren

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2006 tijdvak I
hele examen

1    De multiculturele samenleving

2    Politiek en beleid

3    Verkeersonveiligheid

 

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3

omzettingstabel


examen 2005 tijdvak II
hele examen

1    De multiculturele samenleving

2    Politiek en beleid

3    Roken

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3


examen 2005 tijdvak I
hele examen

1    De multiculturele samenleving

2    Politiek en beleid

3    Zinloos geweld

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3


examen 2004 tijdvak II
hele examen

1    Massamedia

2    Politiek en beleid

3    De monarchie

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3


examen 2004 tijdvak I
hele examen

1    Politiek en beleid

2    Massamedia

3    Werken op zondag

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3


examen 2003 tijdvak II
hele examen

1    Politiek

2    Massamedia

3    Analyse maatschappelijk vraagstuk

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3


examen 2003 tijdvak I
hele examen

1    Politiek

2    Massamedia

3    Dakloos in een rechtsstaat: ...

normering

antwoorden opgave 1

antwoorden opgave 2

antwoorden opgave 3